định vị không dây vt03d

MB: 0966.195.007 MN: 0936162269